Regionskoordinator

Länsstyrelsen i Stockholm har tillsatt regionskoordinatorer mot människohandel i Bergslagen, Mitt, Nord, Stockholm, Syd och Västra Götaland. Regionskoordinatorn fungerar som stöd till Länsstyrelsen i Stockholms nationella uppdrag rörande prostitution och människohandel för alla ändamål. Arbetsuppgifter för en regionskoordinator består bland annat i att;

  • bistå regionala myndigheter, till exempel polis och socialtjänst, med stöd vid människohandelsärenden och fungera som en regional aktör med spetskompetens gällande människohandel
  • synka arbetet mot prostitution och människohandel som sker på regional nivå med arbetet som sker på nationell nivå genom kontinuerlig kontakt med den nationella samordnaren mot prostitution och människohandel hos Länsstyrelsen i Stockholm
  • länka vidare människohandelsärenden i regionen till rätt instans