Nyheter

Du avgör! – De stöttar kampanjen mot sexköp

2017-02-21 Den riksomfattande kampanjen mot sexköp får stöd från en rad kända ansikten som engageras i kampanjen. – Vi vet att utan efterfrågan på sexuella tjänster skulle vi inte ha någon prostitution eller människohandel för sexuella ändamål. Med kampanjen riktar vi ljuset mot den som bär det yttersta ansvar...

Kampanj mot sexköp visas på svenska biografer

2017-02-10 På landets biografer visas just nu kampanjen Du Avgör! , som syftar till att uppmärksamma och förhindra köp av sexuella tjänster. – Vi vet att utan efterfrågan på sexuella tjänster skulle vi inte ha någon prostitution eller människohandel för sexuella ändamål. Med kampanjen riktar vi ljuset mot den...

Manual vid misstanke om människohandel på engelska

2017-01-23 Manual vid misstanke om människohandel finns nu även på engelska - National Referral Mechanism. Syftet med manualen är att stötta yrkesverksamma som kommer i kontakt med personer som utsatts för människohandel. National Referral Mechanism (in english) 784.7 KB Manual vid misstanke om människohandel...

Visa resekurage – säg vad du såg!

2016-12-07 Hundratusentals svenskar förväntas resa utomlands under jul och nyår. Nu uppmanas utlandsresenärer att ta med sitt civilkurage på resan – sitt resekurage – och anmäla misstänkta sexuella övergrepp mot barn via resekurage.se , ett nationellt samarbetsprojekt. ​Många barn far illa och utnyttjas sexuel...

På flykt och försvunnen: en nationell kartläggning av ensamkommande barn som avviker

2016-11-18 De senaste tre och ett halvt åren har 1829 ensamkommande asylsökande barn försvunnit i Sverige. Det visar rapporten ”På flykt och försvunnen: en nationell kartläggning av ensamkommande barn som avviker” som tagits fram på uppdrag av länsstyrelserna. På flykt och försvunnen 707.09 KB Lost in migratio...