Nyheter

CBSS bjöd in till samtal om människohandel

2018-04-10 Endrit Mujaj, CBSS, Ninna Mörner, Civila Sverige mot människohandel och Petra Tammert Seidefors, Jämställdhetsmyndigheten. Representanter från en rad myndigheter och organisationer samlades i Stockholm i veckan för rundabordssamtal kring arbetet mot människohandel. Mötet arrangerades som ett led i E...

Fokus på barnhemsturism och volontärarbete på barnhem

2018-04-02 Ur filmen "Turisterna och barnen" Vid årsskiftet gick det nationella uppdraget att samordna arbetet mot människohandel i Sverige över från länsstyrelsen Stockholm till Jämställdhetsmyndigheten. I uppdraget ingår ett specifikt uppdrag att samordna arbetet mot sexuell exploatering och människohandel m...

Ny studie uppmärksammar barn i människohandel och exploatering

2018-03-19 En traumatiserad flicka i förskoleåldern som sett sin mamma utnyttjas i prostitution, en papperslös åttaårig pojke som får mat med sig hem från skolan och barn som är utsatta för hushållsslaveri. Det är bara några exempel från Länsstyrelsens i Stockholms nya rapport som synliggör utsatta barngrupper...

NMT diskuterade metoder mot människohandel

2018-03-06 NMT, Nationellt metodstöd mot prostitution och människohandel, är en rikstäckande sammanslutning, som sedan januari leds av Jämställdhetsmyndigheten. När Jämställdhetsmyndigheten höll möte med samverkande myndigheter i NMT, var ett drygt 20-tal representanter för bland annat Migrationsverket, Åklaga...

Myndigheterna identifierar fler offer för människohandel

2018-02-18 225 personer identifierades som offer eller potentiella offer för människohandel i Sverige under 2017, vilket är en ökning jämfört med föregående år. Det framgår av en sammanställning som Nationella metodstödsteamet mot prostitution och människohandel (NMT) har gjort. Det är via uppgifter från NMT:s...