Safe trip

Safe trip är en informationskampanj som riktar sig till kvinnor som är eller har blivit offer för människohandel och specifikt prostitution i Sverige. 

Kommunikationen sker på svenska, engelska, rumänska, ryska, spanska och thailändska. Kampanjen samarbetar med kvinnofridslinjen som är tillgänglig under alla dygnets timmar.

Insatsen syftar till att informera potentiella offer för människohandel om vilken hjälp det finns att få. Kampanjen har varit synlig i lokaltrafik, på flygplatser i och kring Stockholm där potentiella offer kan befinna sig.
 

Safe trip kampanj