Du avgör!

Kampanjen Du avgör! syftar till att förhindra köp av sexuella tjänster genom att påverka attityder, uppmärksamma Sveriges sexköpslag och länken mellan sexköp, prostitution och människohandel. Kampanjen fokuserar specifikt på efterfrågan och ska ge både potentiella och aktiva sexköpare stöd att förändra sitt beteende.

Kampanjen sker på uppdrag av regeringen och genomförs i samarbete mellan landets länsstyrelser, NMT - Nationellt metodstödsteam mot prostitution och människohandel och Plattformen Civila Sverige mot människohandel.

Besök kampanjsidan

Förkortad version för sociala medier