Kampanjer

Riktade kampanjer kan vara ett effektivt sätt att få genomslag. Kampanjerna syftar till att påverka eller skapa förändring kring situationen för dem som är utsatta för prostitution och människohandel. Sprid gärna kampanjerna i dina nätverk för att nå ännu fler.

Läs gärna mer om kampanjerna Du avgör!Resekurage och Safe trip .