Insatser & events

NMT arbetar aktivt med kommunikation och samverkan för att motverka prostitution och människohandel.

Bli aktiv och dela gärna våra kampanjer mot prostitution och människohandel eller uppdatera dig med material från tidigare konferenser.