Publikationer

Sök enkelt efter publikationer genom att ange typ eller skriv ord eller löpande text i sökfältet.

Återvändandeprogrammet - Att återvända hem

Författad av: Länsstyrelsen Stockhom & IOM
Publicerad: 2015​

Broschyr om vilket stöd som finns för den som utsatts för människohandel för sexuella ändamål och som överväger att återvända hem. Informationen finns på sex språk: svenska, engelska, spanska, rumänska, ryska och serbiska.

​Återvändandeprogrammet

- information för myndigheter och frivilligorganisationer

Författad av: Länsstyrelsen Stockholm & IOM
Publicerad: 2015

En broschyr från Länsstyrelsen och IOM om vilket stöd som finns vid frivilligt återvändande och återintegration för personer utsatta för människohandel för sexuella ändamål eller prostitution i Sverige.

Prostitutionen i Sverige 2014

– en omfattningskartläggning

Författad av: Länsstyrelsen Stockholm
Publicerad: 2015

I december 2013 fick Länsstyrelsen i Stockholm i uppdrag av regeringen att kartlägga och samla kunskap om prostitutionens omfattning i Sverige (U2013/6848/JÄM). Uppdraget innebar att analysera prostitutionens utbredning, omfattning och former, bland annat trender, kontaktvägar och vilka som köper och säljer sexuella tjänster samt beskriva den internationella utvecklingen på området. Arbetet resulterade i bland annat omfattningskartläggningen - Prostitutionen i Sverige 2014.

Beställ publikationen

Den långa resan

Författad av: Länsstyrelsen Stockholm & Linköpings universitet
Publicerad: 2015 

Den långa resan, ska ge professionella som möter barn utsatta för människohandel kunskap om barnens utsatthet och barnens fysiska och psykiska reaktioner när kontakt ska etableras.

Beställ publikationen

​Manual för frivilligt återvändande och återintegrering för personer utsatta för människohandel och prostitution i Sverige

Författad av: Länsstyrelsen Stockholm & IOM
Publicerad: 2014

​Manual för frivilligt återvändande och återintegrering för personer utsatta för människohandel och prostitution i Sverige
Manualen är en snabb vägledning till principer och goda exempel när det gäller återvändande till hemlandet för utländska medborgare som utsatts för människohandel och prostitution. Här får du bland annat information om vart du ska vända dig när en person som har utsatts för människohandel behöver hjälp att återvända hem.